Bedrijfsoptimalisatie met gebruikmaking van Taylor Protocols™

De Taylor Protocols™ Management Toolbox in vogelvlucht:

Taylor Protocols™

Legacy Consultancy helpt op het gebied van Bedrijfsoptimalisatie met gebruikmaking van o.m. de Management Toolbox van Taylor Protocols™. Deze toolbox is een goed gevalideerd en wetenschappelijk onderbouwd instrument dat zich in de afgelopen 20 jaar ruimschoots bewezen heeft in de Verenigde Staten en die sinds kort de oversteek heeft gemaakt naar Europa.

Deze toolbox kan zeer goed ingezet worden bij veranderings- en verbeterprocessen binnen uw bedrijf. Of het nu gaat om turn-around management, verandermanagement, het doorlichten van een (management)team of het verhogen van uw human capital rendement, met behulp van Taylor Protocols™ kunnen we uw bedrijf in korte tijd en tegen relatief beperkte kosten stroomlijnen en rendabeler maken!

Heeft u zichzelf weleens de volgende vragen gesteld?

* Wat zou de productieve output van mijn bedrijf zijn als al mijn werknemers A en B spelers zouden zijn?

* Hoeveel A en B spelers zou ik nodig hebben om hetzelfde te produceren als mijn huidige team medewerkers?

Wanneer u geïnteresseerd bent in het antwoord op één van bovenstaande bedrijfsoptimalisatie vragen, dan loont het zeker de moeite ons uit te nodigen voor een vrijblijvend gesprek. Ontdek de verschillende mogelijkheden met de Taylor Protocols™ methodiek:

 • Core Values Index™ (CVI™)

  Core Vaules Index™

  De effectiviteit van de gehele Taylor Protocols™ management toolbox is gebaseerd op de Core Value Index™ (CVI™). Er is een aparte pagina over de verschillen tussen de reguliere persoonlijkheidstesten zoals: DISC, MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), Personalysis en The Big Five. Voor de uitleg klik hier.

  Met een korte, digitale test worden kandidaten ingedeeld in 4 kernkwadranten: de Builder, de Merchant, de Innovator en de Banker. Elk profiel heeft haar eigen sterke punten, maar ook valkuilen.

  De kracht van de Taylor Protocols™-methode is de combinatie van het benoemen van de kenmerken van de kandidaten en deze te linken aan de voorwaarden om een functie succesvol te kunnen invullen. Taylor Protocols™ adviseert u actief in uw HR-beleid en treedt hierbij op als een volwaardig partner. Samen zoeken we die Top Performer™ die uw bedrijfsresultaat helpt te optimaliseren. De CVI™ onderscheidt vier basis profielen. Deze vormen de kern en het uitgangspunt:

  • Builder: ‘Kracht, beïnvloed door vertrouwen’ -reageert intuïtief, praktisch en werkt onafhankelijk
  • Merchant: ‘Samenwerken, beïnvloed door oprechtheid’ – reageert intuïtief, creatief en zoekt samenwerking
  • Innovator: ‘Wijsheid,  beïnvloed door compassie’ – reageert creatief, cognitief en werkt onafhankelijk
  • Banker: Kennis, beïnvloed door rechtvaardigheid’ – reageert cognitief, praktisch en zoekt samenwerking
 • Taylor Protocols Employment Pre-Selection Sciences™

  Taylor Protocols Employment Pre-Selection Sciences™

  Voor veel bedrijven is het erg lastig om in één keer de juiste persoon voor een bepaalde functie te vinden. De normale procedure voor een plaatsing is meestal het doen uitgaan van een (online) advertentie. Daarna wordt er een eerste screening gedaan van de vele sollicitatiebrieven die binnenkomen. Hier loopt u eigenlijk al tegen het eerste en grootste probleem aan. Hoe weet u, aan de hand van brieven waarin mensen zich altijd van hun beste kant zullen presenteren, nu welke personen u voor een eerste gespreksronde moet uitnodigen? Het selecteren op opleiding en ervaring is natuurlijk vrij eenvoudig, maar dan nog blijft de vraag bestaan of deze mensen wel passen in het benodigde profiel. Het is onderzocht dat 96% van de nieuwe arbeidsrelaties bij beide partijen binnen 3 weken al tot de eerste irritaties leiden. In Nederland kennen we daar zelfs een spreekwoord voor: dan zijn de “wittebroodsweken over”.

  Het gezaghebbende tijdschrift HR-Review becijferde dat het een gemiddeld bedrijf 3-5 maal het jaarsalaris kost om, na een verkeerde plaatsing, de zaken weer op orde te krijgen. En dan zijn de nieuwe kosten voor een volgende werving- en selectieronde nog niet meegeteld, met daarin een grote kans dat het opnieuw fout gaat. In Nederland wenst men je soms veel personeel toe als men je niet welgezind is. Personeel lijkt soms wel een vloek in plaats van ons grootste business-asset. Toch kan dit allemaal heel anders. De Taylor Protocols Employment Pre-Selection Sciences™ zijn ontwikkeld om de juiste mensen op de juiste stoel te krijgen. Taylor Protocols™ maakt daartoe gebruik van de Core Values Index™, een niet te manipuleren persoonlijkheidstest die de diepste, onveranderlijke  aard van de kandidaat blootlegt. Wanneer je deze test vergelijkt met die van de beste mensen uit je organisatie, door middel van een Taylor Protocols Top Performer Profile™, dan weet je in ieder geval zeker of de kandidaat die je wilt aannemen over het juiste “bedrijfs-DNA” beschikt.

  Wanneer men de CVI™ aan het begin van een selectieprocedure inzet en aan de hand van de uitkomsten van dit profiel slechts een aantal kandidaten uitnodigt die qua profiel het meest lijken op de al aanwezige top performers binnen het eigen bedrijf, dan weet men zeker dat men al in de eerste selectieronde alleen maar mogelijke top performers uitnodigt. Dit brengt tevens een enorme kosten- en tijdsbesparing met zich mee waarmee de kosten voor het inzetten van de Taylor Protocols Employee Pre-Selection Sciences™ al na de eerste selectieronde terugverdiend worden! KLIK OP DEZE LINK OM TE ZIEN HOE DIT WERKT!

  Schematisch ziet dit er als volgt uit:

  traditional vs. Taylor Protocols

  Twee benaderingswijzen in het selectieproces. Links de traditionele benadering, rechts de Taylor Protocols benadering.

 • Human Capital Audit™

  Human Capital Audit™

  Doet uw organisatie de dingen juist of doet het de juiste dingen? De Human Capital Audit™ laat u zien hoe u meer kan bereiken met hetzelfde aantal medewerkers. Wat betekent het voor uw bedrijf als u alleen maar Top Performers in dienst had? Hetzelfde werk wordt dan door minder mensen verzet, waardoor anderen de ruimte krijgen zich aan nieuwe marktkansen te wijden. Met Taylor Protocols™ kunt u deze ideale situatie realiseren.

  Gemiddeld wordt slechts 33% van het menselijk kapitaal in een bedrijf effectief ingezet(!). Heeft uw bedrijf wel de juiste mensen aan boord? En zitten uw medewerkers wel op de juiste plek in de organisatie?

  Ieder mens heef van nature voorkeuren en eigen manieren van reageren op bepaalde situaties. Als u weet hoe uw medewerkers omgaan met vraagstukken die voortkomen uit uw bedrijfsvoering, weet u ook hoe u hun kwaliteiten optimaal kunt benutten. De Human Capital Audit™ geeft inzicht op welk niveau uw bedrijf op dit moment presteert en hoe de verhoudingen tussen A-, B-, C-, en D-performers is. Als bedrijf bent u erbij gebaat dat uw werknemers zoveel mogelijk binnen het profiel van A- en B-performers vallen, dit zijn de Top Performers. Per functie verschilt de omschrijving van de Top Perfomer, iedere baan vraagt zijn eigen specifieke kernwaarden. Taylor Protocols™ helpt u de juist persoon op de juiste plaats te zetten. De Human Capital Audit™ toont u het verschil tussen uw werkelijke aantal medewerkers en het aantal u nodig zou hebben als u alleen maar Top Performers in dienst had. Met Taylor Protocols™ kunt u deze ideale situatie realiseren.

 • Top Performer Profile™

  Top Performer Profile™

  80% van het werk in een organisatie wordt door 20% van uw medewerkers verzet. Taylor Protocols™ helpt u bij het aantrekken van meer topperformers en zet de medewerkers die u aan boord heeft in de rol die bij ze past.

  Ieder bedrijf heeft A, B, C en D-performers aan boord, waarbij A-performers de toppers zijn en D-performers matig presteren. 80% van het werk wordt verzet door A- en B-performers. Ironisch genoeg vallen slechts ongeveer 20% van de medewerkers in deze categorieën, terwijl de overige 80% met een vergelijkbaar salaris wordt beloond en dat terwijl een D-performer in een andere functie die aansluit bij zijn natuurlijke kernwaarden een A-performer kan zijn.

  Hierdoor wordt jaarlijks een kapitaal verspild aan verkeerde keuzes op HR-gebied. Als onderneming heeft u er baat bij uitsluitend A- of B-performers voor elke functie te hebben.
  Door vooraf een Top Performer Profile™ op te stellen voor elke vacature in uw organisatie weet u aan welke kernwaarden een kandidaat moet voldoen. Taylor Protocols™ heeft in de afgelopen 20 jaar ervaring opgedaan binnen meer dan 700 bedrijven en heeft een gepatenteerde methode ontwikkeld om reeds bij de voordeur een reële inschatting te kunnen maken hoe en beoogd toekomstig medewerker reageert op bepaalde vraagstukken die voortkomen uit de functie.

  Wij staan voor de uitstekende kwaliteit van ons product, daarom garanderen wij u dat u een Top Performer™ in dienst neemt. Mocht onverhoopt binnen 6 maanden blijken dat dit niet het geval is, dan starten wij samen met u een nieuw selectieproces op kosten van Taylor Protocols™.

 • Executive Team Profile™

  Executive Team profile™ (ETP™)

  Het Executive Team profile™ (ETP™) biedt een beoordeling van de sterkten en het evenwicht van het huidige managementteam. Het eindresultaat is een (meer) gefocust team met duidelijkheid over de uitdagingen voor elk persoon en een strategisch leiderschapsplan dat teamleden door verdere ontwikkelingen zal leiden. Voor meer informatie over dit protocol kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier

google-site-verification: google84b09d0c81c669ef.html