Taylor Protocols Employee Pre-Selection Sciences™

Voor veel bedrijven is het erg lastig om in één keer de juiste persoon voor een bepaalde functie te vinden. De normale procedure voor een plaatsing is meestal het doen uitgaan van een (online) advertentie. Daarna wordt er een eerste screening gedaan van de vele sollicitatiebrieven die binnenkomen. Hier loopt u eigenlijk al tegen het eerste en grootste probleem aan. Hoe weet u, aan de hand van brieven waarin mensen zich altijd van hun beste kant zullen presenteren, nu welke personen u voor een eerste gespreksronde moet uitnodigen? Het selecteren op opleiding en ervaring is natuurlijk vrij eenvoudig, maar dan nog blijft de vraag bestaan of deze mensen wel passen in het benodigde profiel. Het is onderzocht dat 96% van de nieuwe arbeidsrelaties bij beide partijen binnen 3 weken al tot de eerste irritaties leiden. In Nederland kennen we daar zelfs een spreekwoord voor: dan zijn de “wittebroodsweken over”.

Het gezaghebbende tijdschrift HR-Review becijferde dat het een gemiddeld bedrijf 3-5 maal het jaarsalaris kost om, na een verkeerde plaatsing, de zaken weer op orde te krijgen. En dan zijn de nieuwe kosten voor een volgende werving- en selectieronde nog niet meegeteld, met daarin een grote kans dat het opnieuw fout gaat. In Nederland wenst men je soms veel personeel toe als men je niet welgezind is. Personeel lijkt soms wel een vloek in plaats van ons grootste business-asset. Toch kan dit allemaal heel anders. De Taylor Protocols Employment Pre-Selection Sciences™ zijn ontwikkeld om de juiste mensen op de juiste stoel te krijgen. Taylor Protocols™ maakt daartoe gebruik van de Core Values Index™, een niet te manipuleren persoonlijkheidstest die de diepste, onveranderlijke  aard van de kandidaat blootlegt. Wanneer je deze test vergelijkt met die van de beste mensen uit je organisatie, door middel van een Taylor Protocols Top Performer Profile™, dan weet je in ieder geval zeker of de kandidaat die je wilt aannemen over het juiste “bedrijfs-DNA” beschikt.

Wanneer men de CVI™ aan het begin van een selectieprocedure inzet en aan de hand van de uitkomsten van dit profiel slechts een aantal kandidaten uitnodigt die qua profiel het meest lijken op de al aanwezige top performers binnen het eigen bedrijf, dan weet men zeker dat men al in de eerste selectieronde alleen maar mogelijke top performers uitnodigt. Dit brengt tevens een enorme kosten- en tijdsbesparing met zich mee waarmee de kosten voor het inzetten van de Taylor Protocols Employee Pre-Selection Sciences™ al na de eerste selectieronde terugverdiend worden! KLIK OP DEZE LINK OM TE ZIEN HOE DIT WERKT!

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

traditional vs. Taylor Protocols

Twee benaderingswijzen in het selectieproces. Links de traditionele benadering, rechts de Taylor Protocols benadering.

 

function googleTranslateElementInit() {
new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: ‘nl’, layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.HORIZONTAL, multilanguagePage: true, gaTrack: true, gaId: ‘UA-29384046-1’}, ‘google_translate_element’);
}

google-site-verification: google84b09d0c81c669ef.html