Privacy Statement conform AVG wetgeving 25 mei 2018

Privacy Statement Legacy Consultancy™ Nieuwsbrief en follow-up CVI

 

Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij persoonsgegevens, die wij van u ontvangen wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken. Ook licht het Privacy Statement toe in welke omstandigheden wij deze persoonsgegevens aan anderen kunnen overdragen.

 

  1. Wie zijn wij

Wij zijn Legacy Consultancy™, een bedrijfsadvies- en coachingsbureau. Dit betekent dat wij bedrijven helpen bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering door de juiste mensen op de juiste positie binnen het bedrijf te helpen plaatsen. Ook helpen wij individuele personen door middel van coaching om een nieuwe visie te krijgen op eigen functioneren en hoe men, door dicht bij zichzelf te blijven, het eigen functioneren in werk én privé significant kan verbeteren teneinde echt geluk te ervaren.

 

Legacy Consultancy™ (handelsregister 54710626) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan het Rietvelderf 26 (3822 ET) te Amersfoort.

 

  1. Doel en rechtsgrond verwerking

Legacy Consultancy™ verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om via onze nieuwsbrief informatie te kunnen versturen, danwel follow-up te geven op bij ons afgenomen (proef) CVI’s. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit uw toestemming. U verleent ons deze toestemming door gebruik te maken van de gratis CVI-link op onze webiste. Voor de mailinglijst geldt dat u eerst uw aanmelding via de e-mail moeten bevestigen, voordat het abonnement daadwerkelijk ingaat (double opt-in).

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam en achternaam (indien door u verstrekt).

 

  1. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is. Indien de toestemming verleend blijft, worden de door uw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en/of op een van uw rechten beroept zoals beschreven in paragraaf 6, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

 

  1. Beveiliging

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteert Legacy Consultancy™ passende veiligheidsprocedures. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met Legacy Consultancy™.

 

  1. Delen met derden

Legacy Consultancy™ verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken soms samen met externe personen of organisaties om diensten ten aanzien van Legacy Consultancy™ uit te voeren. Indien dit het geval is wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Met deze externen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In de nieuwsbrief van Legacy Consultancy™ kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

 

  1. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waar u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

 

  1. Wijzigingen Privacy Statement

Legacy Consultancy™ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Indien de Privacy Statement wijzigt, zal veertien dagen voor de activatie een notificatie worden opgenomen op de website van Legacy Consultancy™.

 

  1. Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Statement, neem dan contact op via info@legacyconsultancy.nl. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen Legacy Consultancy™ omgaan kunt u vinden in onze Algemene en Ethische Voorwaarden. In de footer van de homepage omschreven als Leveringsvoorwaarden.

Natuurlijk helpen wij u graag verder wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Laats gewijzigd: 7 mei 2018

 

google-site-verification: google84b09d0c81c669ef.html