Aangenaam

Jelmer Dijkhuizen

Aangesloten bij


Mijn naam is Jelmer Dijkhuizen, ik ben 55 jaar en ik kom uit Amersfoort. Ik ben getrouwd met Paula en we hebben 2 prachtige volwassen dochters. Ik ben executive coach en business consultant. Ik help bedrijven om efficiënter functioneren. Ik ben Certified Taylor Protocols™ Coach/Consultant. Ik heb een Christelijke levensovertuiging. Indien u dit wenst, kan er gewerkt worden vanuit een pastorale invalshoek.

Uiteraard begeleid ik ook mensen met een andere levensbeschouwing en geloofsovertuiging. Ik respecteer ieders overtuiging. Ethisch handelen in mijn werk beschouw ik als het hoogste goed.

Persoonlijk:

Waarom ik coach?

Omdat ik graag mensen help om het gesprek met zichzelf aan te gaan. Ik hou ervan om het beste (soms latent aanwezige) in mensen naar boven te brengen. Niet als een vriend die meewaait met uw mening of als iemand die zijn eigen waarden & normen doordrukt. Wel als een onafhankelijke luisteraar en vragensteller, soms confronterend maar altijd betrokken. En ik stel graag mijn netwerk beschikbaar aan u omdat ik sterk geloof in wederkerigheid. Wat je geeft krijg je terug, niet altijd van dezelfde persoon en niet altijd met dezelfde waarde.

Hoe doe ik dat?

Als coach werk ik oplossingsgericht en stel dus als eerste vraag aan u: “Wat wilt u bereiken met deze coaching, wat is uw passie?”. Dit geeft vaak al voldoende stof tot nadenken. Beginnen met het eind in gedachten zorgt voor focus op het doel. Ik ben een optimist, het glas is bij mij halfvol. Ik ben in staat om u net dat ene zetje te geven waardoor u dichterbij uw doel komt. Soms houd ik u hiervoor alleen een spiegel voor, soms is er meer voor nodig en fungeer ik als breekijzer.

Bedrijfsmatig:

Legacy Consultancy is een onafhankelijk organisatieadviesbureau dat vanaf 2012 bedrijven en organisaties adviseert en ondersteunt bij verander- en verbeteringstrajecten. Wij richten ons op duurzame ontwikkeling van mens en organisatie. Wilt u weten wie onze klanten zijn? Klik dan hier.

Onze visie

Onze visie is een maatschappij waarin arbeidsorganisaties een sterke positie hebben in de ingrijpende economische- en technologische ontwikkelingen, internationale concurrentie en diversiteit van de samenleving. Binnen deze organisaties werken mensen van verschillende generaties samen aan het bereiken van de organisatie doelstellingen. Deze diversiteit aan menselijk kapitaal wordt als bron van groei en innovatie gezien voor organisaties. De focus ligt op een geheel nieuwe vorm van werken waarin het ontdekken en mobiliseren van deze krachten en creativiteit van het personeel belangrijke waarden vormen. Werknemers zullen gelukkiger zijn, organisaties zullen zich makkelijker kunnen aanpassen aan de snel veranderende werkelijkheid en als maatschappij zullen we sneller oplossingen vinden voor de belangrijke uitdagingen waar we voor staan. Uiteindelijk heeft dit als resultaat het sociaal economisch welzijn, concurrentiekracht en winstgevendheid van organisaties.

Onze missie

Onze missie is het verbeteren van organisaties en ontwikkelen van mensen. Wij doen dit door het creëren van een specifieke organisatorische context en het ontwikkelen van een stijl van leidinggeven waardoor mensen gemotiveerd worden die prestaties te leveren die nodig zijn voor de verbetering en vernieuwing van de organisatie.

Onze kernwaarden:

Onafhankelijk

Legacy Consultancy staat onafhankelijk ten opzichte van het vraagstuk en ten opzichte van u als opdrachtgever.

Integer

Wij houden ons aan de geschreven en ongeschreven normen, maken geen oneigenlijk gebruik van bevoegdheden of positie. We aanvaarden geen opdrachten wanneer wij op voorhand het gevoel hebben of weten dat de opdracht niet tot het gewenste resultaat zal leiden. Bij ons geen lange trajecten die tot niets leiden!

Professionaliteit als ambitie

Wij worden gedreven door onze ambitie de beste te zijn. Daarom werkt Legacy Consultancy voortdurend aan scholing en ontwikkeling om daarmee onze professionaliteit, kennis en kunde te versterken. Zo kunnen wij state of the art kwaliteit leveren. En kwaliteit betekent voor ons: beter presteren dan u van ons verwacht.

De klant als partner

Bij elke opdracht vormt uw vraag ons startpunt. Dit pakken we projectmatig aan, waarbij we tussentijds bij u checken of we (nog) op de goede weg zitten. U bent onze partner bij de opdracht. En wanneer er tijdens het traject nieuwe vragen of situaties ontstaan, zetten we samen met u onze kennis, ervaring en creativiteit in om de opdracht tot een goed en effectief einde te brengen.

Innovatief

Innovatie behoort een discipline binnen een organisatie te zijn. Deze discipline wordt omkleed door een specifieke bedrijfscultuur die innovatie blijft voeden. Bij deze innovatieve cultuur hoort gedrag dat voortdurend gericht is op het verbeteren van het functioneren; ondernemerschap op het moment dat keuzes gemaakt moeten welke ideeën uiteindelijk uitgewerkt gaan worden; transparantie om samen te kunnen werken en van elkaar te leren; geduld is nodig voordat een idee tot volle wasdom komt en vertrouwen is nodig in eigen kennis en kunde om innovatie tot een succes te maken. Wij streven deze kernwaarden zoveel mogelijk na in ons werk.

Ethisch

Wij steven ernaar om te handelen uit de hoogste ethische principes en accepteren geen opdrachten waar wij ons ethisch niet mee kunnen verenigen. (zie ook onze leveringsvoorwaarden)

 

google-site-verification: google84b09d0c81c669ef.html